Cyborium – naczynie o tajemniczej nazwie

Lista naczyń liturgicznych służących kościołowi katolickiemu wcale nie jest krótka, a na jednym z miejsc uplasowało się cyborium, czyli przedmiot o tajemniczo brzmiącej nazwie, która ma wiele znaczeń.

Historyczny przegląd cyborium

Geneza słowa cyborium wywodzi się ze starożytności, gdzie oznaczało ono naczynie do przechowywania żywności i wcale nie wiązało się z wiarą. Dziś jednak znaczenie tego słowa kojarzone jest z chrześcijaństwem, choć może pojawiać się w wielu odsłonach. 

Architektoniczne pojęcie słowa cyborium oznacza rodzaj baldachimu w budownictwie sakralnym, które w postaci kopuły ustawionej na czterech kolumnach otacza ołtarz. 

Fraza ta w czasach późnego średniowiecza i renesansu odnosiła się do współczesnego tabernakulum, które dziś oznacza zamykaną na klucz, ozdobną szafkę mieszczącą w sobie chleb eucharystyczny. 

W ostatnim znaczeniu, najbardziej popularnym, cyborium to puszka w której znajdują się hostie, trafiające do zboru podczas komunii świętej. 

Naczynia liturgiczne jako strażnicy wiary 

Naczynia liturgiczne i ich znaczenie w kościele katolickim to spora dawka symboliki, która jest zarazem bardzo użyteczna https://www.meritohurt.pl/artykuly-liturgiczne/naczynia-liturgiczne.html . Celebracja ich funkcjonalności daje im wysoką rangę, ale wypracowaną i zasłużoną, ponieważ każdego dnia uczestniczą w ceremoniałach liturgicznych, przypominając jednocześnie o ważnych elementach z życia wiary każdego chrześcijanina. Cyborium jest na przykład świadectwem ciała Jezusa Chrystusa, które z dostojeństwem chroni w zagłębieniu swojego kształtu.

Dodaj komentarz